greytplan

projekčná kancelária

images-1.jpg
0

Cena za individuálny projekt

Cena za individuálny projekt domu architektonický projekt Cena za individuálny projekt domu (architektonický projekt) 1. Projektová príprava (podklady potrebné pre začiatok prác) • Pre začiatok prác na projekte je potrebný výškopis a polohopis pozemku so zakreslením inžinierských sietí v digitálnom formáte *.dwg. Pokiaľ sa jedná o pozemok v zástavbe, je potrebné aj zameranie vonkajších obrysov…

Continue Reading

0

Čo obsahuje projekt rodinného domu pre stavebné povolenie ?

Najčastejší produkt, ktorý ponúkame našim zákazníkom je projekt rodinného domu pre účely stavebného povolenia, na mieru, podľa ich špecifických potrieb a vlastností. Projektová dokumentácia je vyhotovená v 4 paré. Každý projekt rodinného domu je určený na konkrétne parcelné číslo stavebného pozemku. Kompletnú dokumentáciu poskytujeme klientovi aj v digitálnej forme.   Projekt rodinného domu obsahuje: PROJEKT…

Continue Reading