greytplan

projekčná kancelária

0

Stavebný dozor

- vedenie výstavby jednoduchých stavieb realizovaných svojpomocne

– technický dozor investora

– technické poradenstvo počas výstavby

– kontrola priebehu realizácie prác